2010. június 24., csütörtök

Magyar nyelvű nyomtatványokat a közhivatalokba!

A Bodvaj Egyesület Magyar nyelvű formanyomtatványok biztosítása a magyarlakta Erdővidéken című projektje keretében anyanyelven való ügyintézésre biztatja az erdővidéki magyar lakosságot.
A projekt célja: elérhetővé tenni az erdővidéki önkormányzatoknál a magyar nyelvű formanyomtatványokat és ezáltal erősíteni az anyanyelv használatát a hivatalos ügyek intézésekor. Az önkormányzatok működése során használatos formanyomtatványok Erdővidéken jelenleg csak az ország hivatalos nyelvén állnak rendelkezésre. Ezt a hiányt kívánja pótolni a Bodvaj Egyesület kezdeményezése hivatkozva a 2001-es évi 215-ös közigazgatási törvényre, valamint a 2007 októberében a román parlament által elfogadott és 2008 januárjában hatályba lépett Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájára, amely lehetőséget ad a kétnyelvű formanyomtatványok használatára. A lehetőségek ellenére a www.nyelvijogok.ro honlapon egyetlen erdővidéki önkormányzat sem jelenik meg az anyanyelvbarát települések csoportjában, habár a kistérség szinte teljes egészében magyarlakta.
A projekt keretében lefordítottuk és sokszorosítottuk a lehető legtöbb gyakran használatos formanyomtatványt. A nyomtatványokban és az ahhoz kapcsolódó ügyintézések során előforduló szakkifejezésekről rövid közigazgatási szótárt készítettünk az önkormányzatok alkalmazottai számára, valamint az erdővidéki civil szervezetek részére. A szótárt a fentiek mellett azon személyeknek is eljuttatjuk, akik magyar nyelven igényesen szeretnének eljárni hivatalos ügyintézéseik
során. A polgármesteri hivatalok székhelyén információs táblán tájékoztatjuk a lakosságot az anyanyelven való ügyintézés lehetőségéről a vonatkozó törvények megjelölésével.
Reményeink szerint a projekt, amely a magyarországi Szülőföld Alap támogatásával valósult meg, hozzájárul az anyanyelven való ügyintézések számának növekedéséhez, az erdővidékiek számára természetessé válik az anyanyelven való ügyintézés az összes közhivatalban, legyen az önkormányzat, posta, rendőrség, pénzügy, iskola, fogyasztóvédelem, munkaügy stb. Nem elég ismernünk jogainkat, élni is kellene velük azért, hogy természetessé váljon a magyar szó és írás az összes hivatalban, de akár a helyi vállalkozások szolgáltatóegységeiben is. Ezen a téren is csakis a magunkkal és másokkal szembeni következetes igényesség vezethet valós eredményre.
Biztatunk minden székelyföldi civil szervezetet és magánszemélyt, hogy indítsanak hasonló kezdeményezést.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése