2019. szeptember 3., kedd

XVII. Paprika Jancsi szín- és bábjátszó tábor

2019. augusztus 26-30. között szerveztük meg a tizenhetedik Paprika Jancsi szín-és bábjátszó tábort. 
A tábor jellege: gyermek- és ifjúsági színjátszó- és bábjátszó, valamint alkotótábor.
A tábor helyszíne: Illyefalva, Kovászna megye. A táborlakók az illyefalvi várban voltak elszállásolva. Az épületben két közösségi tér szolgált a szakmai foglalkozások helyszínéül, az ebédlőt az étkezések lebonyolítására használtuk. Az ifjúsági szállóhoz tartozik egy tágas födött terasz és egy 2000 négyzetméteres füves udvar, ezek a terek alkalmasak voltak a reggeli torna megtartására, a szabadidős tevékenységekre, valamint teret nyújtottak a szabadtéri foglalkozások számára. A tábor területén, az egyik várbástyában van kiépítve egy színpad, ami kiválóan alkalmas volt a szín- és bábdarab próbák megtartására. 

A program célcsoportja: 8-18 év közötti gyermekek és ifjak
A program közvetlen kedvezményezettjei: 55 fő, ebből: 47 gyermek és ifjú, 2 kísérő, 5 előadó és 1 táborvezető. A résztvevők nagy része Kovászna megye településeiről származott (Kisbacon, Nagybacon, Sepsiszentgyörgy), de volt 9 táborlakónk Dunaszekcsőről is (Baranya megye, Magyarország).
A program megvalósítása során sikerült elérnünk a kitűzött célokat: a beszéd- és kifejezőkészség fejlesztése, szín- és bábjátszói alapismeretek elsajátítása, a magyar kultúra, a magyar irodalom iránti fokozottabb érdeklődés felkeltése, pozitív értékrend generálása, közösségfejlesztés, jellemformálás, önbizalom erősítése, kiegyensúlyozott, egészséges életmódra nevelés a testi, lelki és szellemi fejlődés által és az önképzés ösztönzése.
A táborban korcsoportok szerint (8-11 év, 12-14 év, 14-18 év) három műhelyben történtek a foglalkozások. A tábor első 5 napján zajlottak a szakmai foglalkozások, amiután bemutatót tartottunk az egyik várbástyában kiépített színpadon. Ugyanitt kiállításra kerültek a kézműves műhelyekben készült egyéni alkotások is.

A tábor naponta 6 órás szakmai foglalkozásra épült. A tábor fő alkotása a hét végére betanult mesefeldolgozás volt, amelyet Cseke Péter színész vezetésével állítottak össze a táborlakók. A három csoportban zajló szakmai programok mellett naponta sor került kézműves foglalkozásra is. A Varázskuckónak nevezett kézműves műhelyben Benkő Judit-Edit irányításával kézműveskedtek a táborozók. A napot napindító tánccal kezdték, mindemellett népdal és néptánc oktatásban is részesültek a gyerekek. A néptáncoktatást Lakatos Ágnes, a Háromszék Táncegyüttes néptáncosa vezette, a napindító táncot Szabó Anita lelkes táborlakó irányította. Az ifjaknak Kolcza Judit kisbaconi tanítónő tartott interaktív foglalkozást.

A táborlakók kis kirándulás keretében meglátogatták a sepsziszentgyörgyi Cimborák Bábszínházat, ahol Péter Orsolya bábszínházigazgató körbevezetett, bemutatta a studiót, a gyerekek találkozhattak az éppen próbáló bábszínészekkel. Külön megtisztelő volt betekintést nyerni a bábkészítő műhelyébe, ahol a szemet gyönyörködtető régi és bábok között sok érdekes információval látott el a báb- és jelmezkészítő mester.
A projekt eredményei: 47 gyermek és ifjú beszéd- és kifejezőkészségének fejlődése, közösségfejlesztés csoporton belül, magyarországi és erdélyi gyermekek közötti kapcsolatteremtés, 1 Benedek Elek mese színrevitele, 1 közösségi bemutató megszervezése kb. 70 fő részvételével, 2 interaktív műhely megszervezése az ifjaknak, 6 kézműves műhely megszervezése, 1 kirándulás szervezése a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínházhoz.
       A projekt finanszírozói: Kovászna Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, valamint a résztvevők szülei.

2018. augusztus 31., péntek

XVI. Paprika Jancsi szín- és bábjátszó tábor

         2018. augusztus 25-29. között zajlott a XVI. Paprika Jancsi szín- és bábjátszó tábor. 


A tábor jellege: gyermek- és ifjúsági színjátszó- és bábjátszó, valamint alkotótábor.
A tábor helyszíne: Setétpatak, Kovászna megye. A táborlakók a setétpataki ifjúsági szálláson voltak elszállásolva, 3-6 ágyas szobákban. Az épületben van két közösségi tér, ahol a szakmai foglalkozások zajlottak és egy ebédlő az étkezések lebonyolítására. Az ifjúsági szállóhoz tartozik egy tágas födött terasz és egy 2000 négyzetméteres füves udvar, ezek a terek alkalmasak voltak a reggeli torna megtartására, a szabadidős tevékenységekre, valamint teret nyújtottak a szabadtéri foglalkozások számára.
A program célcsoportja: 8-18 év közötti gyermekek és ifjak
A program közvetlen kedvezményezettjei: 38 fő, ebből: 26 gyermek és ifjú Kovászna megye településeiről, 7 ifjú Dunaszekcsőről és 2 kísérő (Baranya megye, Magyarország), 2 előadó, 1 táborvezető.

A projekt megvalósítása során, a szakmai csoport értékelése szerint, sikerült elérnünk a tervezett célt: a beszéd- és kifejezőkészség fejlesztését, szín- és bábjátszói alapismeretek elsajátítását, a magyar kultúra, a magyar irodalom iránti fokozottabb érdeklődés felkeltését, pozitív értékrend generálását, közösségfejlesztést, jellemformálást, önbizalom erősítését, kiegyensúlyozott, egészséges életmódra nevelést a testi, lelki és szellemi fejlődés által és az önképzés ösztönzését.

A táborban korcsoportok szerint (8-11 év, 12-14 év, 14-18 év) három műhelyben történtek a foglalkozások. Idén is Benedek Elek mese került feldolgozásra a szín-és bábjátszói műhelyekben. A tábor első 5 napján zajlottak a szakmai foglalkozások, a hatodik napon bemutatót tartottunk a szülőknek és a helyi közösségnek a kisbaconi kultúrotthonban, ahol a szín- és bábdarab mellett kiállításra kerültek a kézműves műhelyekben készült egyéni alkotások is.
A tábor naponta 6 órás szakmai foglalkozásra épült. A tábor fő alkotása a hét végére elkészült szín- és bábjáték volt, amelyet Cseke Péter színész vezetésével állítottak össze a táborlakók. A gördülékeny munkát elősegítette és csapattá kovácsolta a tábor minden lakóját Kovács Erzsébet művelődésszervező, a tábor vezetője és Demeter Gyöngyi drámapedagógus. A három csoportban zajló szakmai programok mellett naponta sor került kézműves foglalkozásra is. A Varázskuckónak nevezett kézműves műhelyben Benkő Judit-Edit irányításával bútorfestő technikával festettek dísztányérokat a táborozók.. A napot napindító tánccal kezdték, mindemellett népdal és néptánc oktatásban is részesültek a gyerekek, amit 2 lelkes táborlakó vezetett.

Az ötnapos tábor után a táborzáró keretében bemutatót tartottunk a kisbaconi kultúrotthonban a szülőknek és a helyi közösségnek. Az ünnepségen bemutatásra kerültek a táborban betanult szín- és bábdarabok, a közös tánc, kiállításra kerültek a táborban készült alkotások, emellett a tábor élményeit is felelevenítettük a fotók kivetítése során.
A projekt eredményei: 33 gyermek és ifjú beszéd- és kifejezőkészségének fejlődése, közösségfejlesztés csoporton belül, magyarországi és erdélyi gyermekek közötti kapcsolatteremtés, 1 Benedek Elek mese színrevitele, 1 közösségi bemutató megszervezése kb. 130 helyi lakos részvételével.
A projekt finanszírozói: Kovászna Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, Kisbaconi Erdő- és Legelőbirtokosság, valamint a résztvevők szülei.

2018. augusztus 19., vasárnap

Közösségépítő kaláka határokon átívelő ifjúsági együttműködés keretében


A Bodvaj Egyesület 2018. augusztus 13-17. között kalákatábort szervezett Kisbaconban.
A program témája az önkéntességen alapuló közösségfejlesztés volt. A projekt tervezésekor a következő célokat tűztük ki: a kisbaconi játszótér fejlesztése; a kisbaconi feredő területén levő munkálatok befejezése, amely során a szabadidős lehetőség megteremtése mellett az egészséges életmódot is népszerűsítjük; kapcsolaterősítés és tapasztalatcsere a projektben résztvevő 3 ifjúsági szervezet között; az önkéntes programok módszertanának megosztása a szervezetek között; egészséges életmód népszerűsítése és természeti értékek megismertetése az ifjak körében a kerékpáros program, a Borvizek tanösvény, egy természetvédelmi témájú kirándulás és előadások által. A program a tervezettek szerint zajlott: a fiatalok megérkezése után nekifogtunk a kisbaconi feredő utómunkálatainak: kijavítottuk és visszahelyeztük az információs táblákat, lemostuk a főépület bútorzatát, újrapácoltuk az oszlopokat, ülőkéket, kitakaratottuk a nagy medencét és a Mackó bácsi kis medencét, megigazítottuk a kavicssétányokat, összegyűjtöttük a borvízfürdő területén talált hulladékokat, lenyírtuk a füvet, a borvízházat kitakarítottuk. Egy napot szenteltünk a játszótér fejlesztésére, az elemek pácolására.
A program során a résztvevőkben tudatosult a közös munka közösségformáló ereje, csapatban dolgozva gyakorolhattuk az egymásra való odafigyelést, az együttműködést, a megtapasztaltuk a közös tevékenység hatékonyságát, eredményességét és örömét.
A program közvetlen eredménye:
- minden résztvevő szervezet szervezett 1 db 1 napos felkészítőt a helyi önkénteseknek;
- 5 napos kalákatábor megszervezése 30 fő részvételével;
- a kisbaconi feredő nyári felújítása;
- a játszótér felfrissítése, fejlesztése;
- 1 kerékpártúra megszervezése a Borvizek tanösvény és a bodvaji kohó ipartörténeti emlékmű meglátogatásával;
- 1 természetvédelmi kirándulás megszervezése;
- 1 környezettudatos életmódot népszerűsítő előadás megtartása;
- 1 nemzetközi önkéntességet bemutató előadás megtartása, amelynek keretében az Erasmus+ ifjakat érintő mobilitási pályázati lehetőségek is bemutatásra kerülnek.
A program hatása a résztvevőkre: csapatépítés, közösségfejlesztés, helyi értékek tudatosítása, nemzeti identitás erősödése. Meggyőződésünk, hogy a megvalósított program elősegítette a fiatalok társadalmi beilleszkedését a közösségbe.
A program fő támogatója a Bethlen Gábor Alap volt.2017. augusztus 31., csütörtök

XV. Paprika Jancsi szín- és bábjátszó tábor

A tábor jellege: gyermek- és ifjúsági színjátszó- és bábjátszó, valamint alkotótábor.
A tábor helyszíne: Setétpatak, Kovászna megye. A táborlakók a setétpataki ifjúsági szálláson voltak elszállásolva, 4-6 ágyas szobákban. Az épületben van két közösségi tér, ahol a szakmai foglalkozások zajlottak és egy ebédlő az étkezések lebonyolítására. Az ifjúsági szállóhoz tartozik egy tágas födött terasz és egy 2000 négyzetméteres füves udvar, ezek a terek alkalmasak voltak a reggeli torna megtartására, a szabadidős tevékenységekre, valamint teret nyújtottak a szabadtéri foglalkozások számára.
A tábor időpontja: 2017. augusztus 21-25., összesen 5 nap.
A program célcsoportja: 8-18 év közötti gyermekek és ifjak
A program közvetlen kedvezményezettjei: 52 fő, ebből: 31 gyermek, 13 ifjú, 4 kísérő, 3 előadó és 1 táborvezető. A résztvevők nagy része Kovászna megye településeiről származott (Kisbacon, Nagybacon, Sepsiszentgyörgy), de volt 16 táborlakónk Dunaszekcsőről is (Baranya megye, Magyarország).
A program megvalósítása során sikerült elérnünk a kitűzött célokat: a beszéd- és kifejezőkészség fejlesztése, szín- és bábjátszói alapismeretek elsajátítása, a magyar kultúra, a magyar irodalom iránti fokozottabb érdeklődés felkeltése, pozitív értékrend generálása, közösségfejlesztés, jellemformálás, önbizalom erősítése, kiegyensúlyozott, egészséges életmódra nevelés a testi, lelki és szellemi fejlődés által és az önképzés ösztönzése.
A táborban korcsoportok szerint (8-11 év, 12-14 év, 14-18 év) három műhelyben történtek a foglalkozások. Idén Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack c. meséje került feldolgozásra a szín-és bábjátszói műhelyekben. A tábor első 5 napján zajlottak a szakmai foglalkozások, a hatodik napon bemutatót tartottunk a szülőknek és a helyi közösségnek a kisbaconi kultúrotthonban, ahol a szín- és bábdarab mellett kiállításra kerültek a kézműves műhelyekben készült egyéni alkotások is.
A tábor naponta 6 órás szakmai foglalkozásra épült. A tábor fő alkotása a hét végére elkészült árnyjáték volt, amelyet Cseke Péter színész vezetésével állítottak össze a táborlakók. A gördülékeny munkát elősegítette és csapattá kovácsolta a tábor minden lakóját Demeter Gyöngyi drámapedagógus. A három csoportban zajló szakmai programok mellett naponta sor került kézműves foglalkozásra is. A Varázskuckónak nevezett kézműves műhelyben Benkő Judit-Edit irányításával bogozási technikákat tanultak és falvédőket készítettek a táborozók. A gyerekek különösképpen élvezték a Kolcza Judit tanítónő által vezetett fejlesztőfoglalkozásokat, amelyek élménypedagógiai módszerekre épültek. A napot nemcsak a Farkas Vilmos lelkipásztor által összeállított reggeli tornával, hanem napindító tánccal is kezdték, mindemellett népdal és néptánc oktatásban is részesültek a gyerekek, amit 2 lelkes táborlakó vezetett. 
Az eredmények közösségi bemutatóján táborvezetőnk, Farkas Erzsébet művelődésszervező mesébe fűzte az elmúlt 15 év tábori élményeit. Azután Kolcza Judit és Lakatos Ágnes születésnapi énekkel lepték meg a táborlakókat, majd az ifisek egyedi ajándékokkal (fotóalbum, emlékezések, vallomások) köszönték meg a tábor szakmai vezetőinek a 15 éves munkát. 
A projekt eredményei: 44 gyermek és ifjú beszéd- és kifejezőkészségének fejlődése, közösségfejlesztés csoporton belül, magyarországi és erdélyi gyermekek közötti kapcsolatteremtés, 1 Benedek Elek mese színrevitele, 1 közösségi bemutató megszervezése kb. 130 helyi lakos részvételével
A projekt finanszírozói: Kovászna Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, Bacon Község, Kisbaconi Erdő- és Legelőbirtokosság, valamint a résztvevők szülei.
Benedek Márta