2011. április 15., péntek

Segítségnyújtás felajánlása a posta részére Kisbaconból

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Segítségnyújtás felajánlása a posta részére Kisbaconból
A kisbaconi Bodvaj Egyesület értesülve a Háromszék napilap 2011. április 14-i számában megjelent "Számlafizetés utcasarkon - Kisbaconban tiltakoznak a posta bezárása miatt" című cikkben írtakról, miszerint a C.N. Poşta Română Rt álláspontja eltér a Kisbaconban élő emberek véleményétől, a nyilvánosság előtt a következő felajánlást teszi a C.N. Poşta Română Rt részére:

Mindamellett, hogy a Bodvaj Egyesület egyetért a kisbaconiak véleményével, azaz kéri, hogy nyissák újra a postai ügynökséget a településen, kéri azt is, hogy tegyék elérhetővé a szolgáltatásokat magyar és más (német és angol) nyelveken is.
A posta magyar nyelvű hirdetményeivel kapcsolatban elhangzott kijelentésre válaszolva tájékoztatjuk a C.N. Poşta Română Rt  vezetését és brassói sajtószóvivőjét, hogy számunkra nehezen értelmezhető az a kijelentés, hogy "a formanyomtatványok magyarra fordítását nem tartják [a posta] megoldhatónak: több technikai akadályba ütközne...", és jószándékú segítségünket ajánljuk fel, hogy az esetlegesen felmerülő "technikai akadályokat" közösen elhárítsuk. A Bodvaj Egyesület szárnyai alatt működő szellemi műhely felajánlja, hogy minden, a kisbaconi postai ügynökségen kihelyezésre kerülő román nyelvű postai hirdetményt, tájékoztatót, információs plakátot lefordít magyar, német és angol nyelvre, természetesen térítésmentesen. Mindemellett az elkészült anyagot felajánlja jövőbeni központi felhasználásra is - természetesen ezt is ingyenesen.

Hangsúlyozzuk, hogy felajánlásunk jószándékú, kizárólag a posta ügyfeleinek könnyebb és jobb minőségű kiszolgálása érdekében tesszük, összhangban az európai irányelvekkel.

---------------

Ofertă către  C. N. Poșta Română S.A. din Bățanii Mici

COMUNICAT DE PRESĂ

Ofertă către  C. N. Poșta Română S.A. din Bățanii Mici

Asociația Bodvaj din Bățanii Mici, în urma luării la cunoștință a punctului de vedere al C. N. Poșta Română SA în legătură cu închiderea Agenției  Poștale din Bățanii Mici din articolul cu titlul "Számlafizetés utcasarkon - Kisbaconban tiltakoznak a posta bezárása miatt", apărut în ediția 14.04.2011. al  ziarului Háromszék, punct de vedere diferit de cel al comunității locale, se adresează către C. N. Poșta Română SA cu următoarea ofertă publică: 
Pe lângă faptul că Asociația Bodvaj este de aceași părere cu comunitatea din Bățanii Mici, și în acest sens solicită redeschiderea Agenției Poștale din Bățanii Mici, solicită și facilitarea accesării tuturor serviciilor și în limba maghiară și în alte limbi (germană, engleză).
Răspunzând la cele comunicate de C. N. Poșta Română SA legate de publicațiile în limba maghiară, dorim să informăm conducerea și purtătorul de cuvânt din Brașov al entității, că pentru noi este greu interpretabil afirmația că ”traducerea în limba maghiară a formularelor tipizate nu poate fi realizată, împiedicăndu-se în mai multe obstacole de natură tehnică...”, și  oferim instituției Poșta Română ajutorul nostru binevoitor pentru înlăturarea cu forță comună a ”obstacolelor tehnice”.
Atelierul intelectual care își desfășoară activitatea sub aripile Asociației Bodvaj propune să traducă în limbile maghiară, germană și engleză fiecare formular, publicație, afiș ce se va pune la dispoziția publicvului la sediul Agenției Poștale din Bățani Mici, cu titlu gratuit. În mod firesc, materialul elaborat va fi pus la dispoziția Poștei Române pentru a fi utilizat pe nivel național, deasemenea, în mod gratuit. 
Subliniem, că această ofertă este una binevoitoare, facem cu scopul de a face mai ușoară și mai eficientă serviciile C. N. Poșta Română SA către clienții săi, în concordanță cu directivele europene.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése