2011. május 20., péntek

Magyar nyelvű ügyintézés a közhivatalokban

A vonatkozó jogszabályok* értelmében Erdővidéken Önnek jogában áll szóban és írásban a magyar nyelvet használni, így magyar nyelven beadványt tenni, beadványára magyar választ kérni, magyar nyelvű jegyzőkönyv felvételét kérni. Ezen jog megilleti Önt az alábbi intézmények keretében: helyi közigazgatási hatóságok, szakapparátusok, helyi tanácsok alárendelt szervezetei, városi és községi közintézmények.

Fontos tudnia, hogy Önt anyanyelve szóbeli vagy írásbeli használatáért semmiféle hátrány nem érheti. A szóbeli ügyintézés során Önnek jogában áll elvárni a magyar nyelv ismeretét a közönségkapcsolati szolgálatot teljesítő köztisztviselőktől vagy legalább azok valamelyikétől. 

A következő internetes felületről letölthetőek azok a magyar nyelvű formanyomtatványok, amelyek a polgármesteri hivatalban történő ügyintézés során a leggyakrabban használatosak: http://www.scribd.com/bodvaj_nyomtatvanyok

A formanyomtatványokat a Kisebbségkutató Intézet munkatársai készítették. 

*helyi közigazgatásról szóló 215/2001. számú törvény; a köztisztviselők jogállásáról szóló 188/1999. számú törvény; a kormánymegbízottról (prefektus) és a kormánymegbízotti jogintézményről szóló 340/2004. számú törvény; a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 544/2001. számú törvény végrehajtási szabályait jóváhagyó 123/2002. számú kormányhatározat.

Egy példa a sok nyomtatvány közül:


Működési és nyitvatartási engedély kibocsátása iránti kérelem

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése